Algemene voorwaarden STAGES:

1.      Inschrijven voor een stage kan uitsluitend via MyGTPA, mail of op het bureel van Sportcentrum Gym. 
Na de inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en verplicht u zich tot de volledige betaling van de Stage.

2.      De dagindeling staat steeds vermeld in MyGTPA bij de algemene info over de desbetreffende stage.

3.      De voor opvang staat steeds vermeld in MyGTPA bij de algemene info over de desbetreffende stage. Nomaal gezien zijn de uren:
Vooropvang vanaf 9u  /  Na opvang tot 17u

4.      Inschrijving JeugdTennisstage = vanaf 5 jaar. (blauw)
Inschrijving Padel omni stage = vanaf 6 jaar.
Inschrijving Multimove stage = vanaf 3 jaar. (Kleuters)

5.      De indeling v/d groepen en niveau bepaling van de lln. wordt uitgevoerd door het deskundig oog van ons Gym Team, Head coach en desbetreffende leraars. Bij padel gebeurt dit ism APA.

6.      De Stage gaat door op de indoor terreinen of outdoor terreinen. – Weersafhankelijk.

 1. Voor het volgen van de stage is het niet nodig lid te zijn van de club.

 2. Het Gym Team doet er alles aan om de aangevraagde stage te organiseren, helaas kunnen wij niet garanderen of het gevraagde organisatorisch mogelijk is.

 3. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een groep, heeft de club het recht deze niet te laten doorgaan, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
  Indien mogelijk zal er een alternatief worden aangeboden.

 4. Alle deelnemers van de stage worden niet automatisch aangesloten aan Tennisvlaanderen!
  Verzekering is niet inbegrepen in het stagegeld maar kan voor aanvang ‘stage’ worden aangevraagd! Zie MyGTPA
  8 jaar en jonger = 12€   /  9 t/m 18 jaar (junior) = 15€   /  19 t/m 100 jaar (senior = 20€

 5. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de door de Gym aangewezen leraar. De leraar zit niet vast aan een groep en kan ten allen tijden door de club worden vervangen of veranderd. Bij padel gebeurt dit ism APA.

 6. Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden of zich misdragen lopen het risico uit de stage te worden gezet zonder enige terugbetaling.


 

 

 

Betalingsvoorwaarden:

1.      De prijs van de stage is steeds per week en wordt betaald bij inschrijving.
De betaling kan worden uitgevoerd via: account MyGTPA – Overschrijving – Bankcontact of cash op het bureel..

 1. Wanneer een deelnemer na aanvang van een stage om welke reden dan ook afziet van (verdere) deelname, blijft het volledige bedrag verschuldigd.

3.      Kortingen: Deze worden steeds vermeld op MyGTPA

 1. Gym behoudt het recht, bij aanvang stage, om de niet betaalde inschrijvingen te verwijderen, om zo voldoende inschrijvingsplaatsen te voorzien voor andere lln. die op de
  wachtlijst staan.
 2. Bij overmacht,
  Is uw les / stage geannuleerd door overmacht? Dan ontvangt u een voucher voor de reeds betaalde som.  Deze voucher zal op uw account worden geplaatst in de vorm van credits.
  U kan deze credits later gebruiken voor: Stages, Lessen en/of terreinreservaties.

6.      Bij annulatie stage wordt het lesgeld terugbetaald indien:

a.      Vóór aanvang stage:
De annulatie 10 dagen voor aanvang stage per mail werd doorgegeven + reden en of doktersattest.

b.      Bij aanvang / tijdens stage:

                                                     i.     Zonder enige geldige reden wordt het stagegeld niet terugbetaald.
Plaats wordt onmiddellijk vrijgezet voor andere kandidaten.
Indien een andere kandidaat de plaats inneemt en betaald, wordt het verschil terugbetaald. Administratieve kosten en bijdrage Tennisvlaanderen worden aangerekend.

                                                   ii.     Annulatie met doktersattest / per mail doorsturen.
De ernst v/d situatie bepaalt de terugbetaling. Wordt Intern besproken!

Voor alle vragen of onduidelijkheden vragen wij u per e-mail contact op te nemen op info@gym.be.

De padelstages op onze club worden georganiseerd door Antwerp Padel Academy. Voor de specifieke voorwaarden van de padelstages verwijzen wij graag naar www.antwerppadelacademy.com.