Algemene voorwaarden Tennis en Padel lessen:

 

1.      Inschrijven voor de lessen kan uitsluitend via MyGTPA (website) mail of op het bureel van Sportcentrum Gym. Na de inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en verplicht u zich tot de volledige betaling van de lessenreeks ook bij betaling in 2 schijven.

2.      De Tennis lessenreeks loopt per schooljaar van September tot eind juni. 
Onderverdeling niveaus zie MyGTPA 

3.      De Padel lessenreeks loopt per seizoen en zijn in samenwerking met APA:

a.      Winter van September tot Pasen

b.      Lente van Pasen tot zomervakantie

c.       Onderverdeling niveau’s: Zie MyGTPA

4.      Start leeftijd

a.      Tennis: Vanaf 5 jaar (Blauw)

b.      Padel: Vanaf 6 jaar (Kids)

c.      Multimove: Vanaf 3 jaar (Kleuters)

5.      Multimove: Het niveau ‘Wit’ wordt in 3 periodes ingedeeld:
Periode 1 = september tot midden december
Periode 2 = januari tot eind maart
Periode 3 = april tot eind juni

6.      Vanaf mei kan er terug worden ingeschreven voor de volgende lessenreeks.
Nieuwe lessenreeks start 2e week september.  Nieuwe inschrijvingen worden op de wachtlijst geplaatst.

7.      De indeling v/d groepen en niveau bepaling van de lln. wordt uitgevoerd door het deskundig oog van ons Gym Team, Headcoach en desbetreffende leraars. Voor Padel gebeurt dit ism APA.

8.      Planning lessen:

a.      Tennis: De lessen worden het gans schooljaar indoor gepland.
Tijdens de zomer periode (van april tot eind mei) worden de lessen ook outdoor ingedeeld. Bij goed weer en indien er geen interclub, tornooi of competitie wordt georganiseerd, kunnen de lessen outdoor doorgaan.

b.      Padel: De lessen worden voor de lesperiode indoor of overdekt gepland. Al dan niet met een beurtrol om wekelijks te wisselen. We zullen dit communiceren. Het veld kan niet ad hoc geplaatst worden ifv de weersomstandigheden.

 

9.      Kidstoer tennis:
Er worden elk jaar 2 kidstoeren georganiseerd.
De Head coach schrijft alle kids van de tennisschool in via Tennisvlaanderen.

 1. Voor het volgen van onze tennislessen is het niet nodig lid te zijn van de club.

 2. Het Gym Team doet er alles aan om de aangevraagde lessen te organiseren, helaas kunnen wij niet garanderen of het gevraagde organisatorisch mogelijk is.
  De gevraagde tennisles is volledig afhankelijk van terrein / leraar beschikking. 
  Er zal telkens een alternatief worden aangeboden.

 3. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een groep, heeft de club het recht deze niet te laten doorgaan, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien mogelijk zal er een alternatief worden aangeboden.

 4. Gemiste lessen door een leerling worden niet ingehaald of verplaatst naar een ander tijdstip dag/uur. 
 5. Bij afwezigheid coach, wordt er steeds een vervang coach voorzien door de club.  Indien geen coach werd gevonden zal de les verplaatst worden naar later tijdstip.

 6. Alle deelnemers van de tennisschool worden aangesloten aan Tennisvlaanderen = inbegrepen in lesgeld:
  8 jaar en jonger = 12€   /  9 t/m 18 jaar (junior) = 15€  
  19 t/m 100 jaar (senior = 20€

 7. Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de door de school aangewezen tennisleraar. De leraar zit niet vast aan een groep en kan ten allen tijden door de club worden vervangen of veranderd. Bij Padel gebeurt dit ism APA.

 8. Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden of zich misdragen lopen het risico uit de tennisschool te worden gezet zonder enige terugbetaling.

Betalingsvoorwaarden:

1.      De prijs van de lessenreeks is steeds per schooljaar en wordt betaald bij inschrijving.
De betaling kan worden uitgevoerd via: account MyGTPA – Overschrijving – Bankcontact of cash op het bureel. De volledige -of eerste schijf van de lessenreeks wordt minstens 10 dagen voor aanvang lessenreeks betaald.

2.      De prijs van de lessenreeks kan in 2 schijven worden betaald.
1e schijf = September 70%  /  2e schijf = Januari 30%
Opgelet: Het volledig lesgeld blijft verschuldigd ook bij betaling in 2 schijven!

 1. Wanneer een deelnemer na aanvang van een lessenreeks om welke reden dan ook afziet van (verdere) deelname, blijft het volledige lesbedrag verschuldigd.
 2. Kortingen: Deze worden steeds vermeld op MyGTPA
 3. Gym behoudt het recht, bij aanvang lessenreeks, om de niet betaalde inschrijvingen te verwijderen om zo voldoende inschrijvingsplaatsen te voorzien voor andere lln. die op wachtlijst staan.
 4. Bij overmacht,
  Is uw les / stage geannuleerd door overmacht? Dan ontvangt u een voucher voor de reeds betaalde som.  Deze voucher zal op uw account worden geplaatst in de vorm van credits.
  U kan deze credits later gebruiken voor: Stages, Lessen en/of terreinreservaties.

7.      Bij annulatie lessenreeks wordt het lesgeld terugbetaald indien:

a.      Vóór aanvang lessenreeks:
De annulatie 10 dagen voor aanvang lessenreeks per mail werd doorgegeven + reden en of doktersattest.

b.      Bij aanvang / tijdens lessenreeks:

                                                     i.     Zonder enige geldige reden wordt het lesgeld niet terugbetaald.
Plaats wordt onmiddellijk vrijgezet voor andere kandidaten.
Indien een andere kandidaat de plaats inneemt en betaald, wordt het verschil terugbetaald. Administratieve kosten en bijdrage Tennisvlaanderen worden aangerekend.

                                                   ii.     Annulatie met doktersattest / per mail doorsturen.
De ernst v/d situatie bepaalt de terugbetaling. Wordt Intern besproken!

Het Gym Team !!

 

Bij Padel ism APA.